SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Wifolka Gymnastikförening
sedan 1938

Läget just nu 20210214
Nu gäller ny ålder för våra träningar. I linje med Folkhälsomyndighetens riktlinjer får nu gymnaster födda 2002 och senare träna igen. Det innebär att det nu endast är våran motionsgymnastik som inte kan köra på som vanligt. Även en del gymnaster ut vår äldsta trupp T1 får fortfarande stanna hemma.

Dock är det viktigt för oss att veta att vi gör allt för att minska smittspridningen av Covid-19, genom att följa både FHM och kommunens rekommendationer. Här nedan kan ni läsa lite om hur vi bedriver vår verksamhet så Covid-vänligt som möjligt.

Träning Klämman Arena:
Alla våra träningar börjar med handtvätt samt handsprit. I Klämman Arena får sju personer gå in samtidigt då det är maxantalet för kafeterian och toalettområdet. Vi går in till träningen genom huvudentrén. Vi har tränare på plats som släpper in gymnaster så vi har koll på att det blir rätt antal, och sedan har vi en tränare som kollar handtvätt samt ger handsprit. Då man just nu får byta om till träningen hemma har vi valt att använda den stora läktaren att lägga våra skor och ytterkläder på (maxantal per omklädningsrummen är två personer i taget). Även där släpper vi upp några i taget, samt märker ut innan vart varje grupp ska ha sina grejer. Nere i hallen håller vi alla grupper var för sej under träningen, samt ser till att vattenflaskor är utspridda med minst en meter mellanrum. Vi planerar träningen så att all onödig kontakt med gymnasterna undviks, däremot så är vi självklart alltid beredda att passa om vi ser att en gymnast kan skada sej annars. Men så mycket det går sker alla träning utan pass. När vi går hem så gäller samma regler som vid insläppet. Max sju åt gången tvättar händerna, spritar sej, tar sina ytterkläder och går ut genom ytterdörren vid truppdelen, så vi inte möter dom som kommer in. Maxantalet personer som får vara i Klämman Arena samtidigt är 143 personer, men så många är vi självklart inte! Endast grupperna T1-T4 har fruktpaus under sin träning just nu. Annars är det något som är viktigt i vår förening, då mat och träning hör ihop som vinter och snö, eller sommar och sol! :)

Träning Vifolkahallen:
I Vifolkahallen är det lite besvärligare med insläppet, då man går in via omklädningsrummen. Det finns fyra omklädningsrum via två entrédörrar, vilket innebär att åtta gymnaster kan gå in samtidigt (maxantal per omklädningsrummen är två personer i taget). Även där har vi ledare på plats som hjälper till, en ledare i våra äldre grupper och två ledare i våra barngrupper. Väl inne i hallen ger vi alla gymnaster handsprit samt ställer ut deras vattenflaskor så vi undviker trängsel. Vi planerar träningen så att all onödig kontakt med gymnasterna undviks, däremot så är vi självklart alltid beredda att passa om vi ser att en gymnast kan skada sej annars. Men så mycket det går sker alla träning utan pass. När vi går hem så gäller samma regler som vid insläppet. Även här hjälper ledarna till så alla kommer ut och vi inte träffar de som tränar efter i dörren när vi går ut. Maxantalet för Vifolkahallen är 41 personer samtidigt. Endast grupperna T1-T4 har fruktpaus under sin träning just nu. Annars är det något som är viktigt i vår förening, då mat och träning hör ihop som vinter och snö, eller sommar och sol! :)

Träning Vetaskolan gymnastiksal:
I Vetaskolan bedriver vi vår Bamseverksamhet. Det är en liten hall, där man max får vara 18 personer i hallen samtidigt. Det innebär att en ledare kommer att ta emot alla gymnaster i ytterdörren på utsatt tid. Inga vuxna får tyvärr följa med in i hallen. Väl inne i hallen ger vi alla gymnaster handsprit samt ställer ut deras vattenflaskor så vi undviker trängsel. Vi planerar träningen så att all onödig kontakt med gymnasterna undviks, däremot så är vi självklart alltid beredda att passa om vi ser att en gymnast kan skada sej annars. Men så mycket det går sker alla träning utan pass. Vi ledare kommer ut med gymnasterna genom samma dörr vi gick in med dem när träningen är slut. 

Något som är viktigt och som vi ber er att respektera är att all hämtning och lämning sker utanför hallen. Inga vuxna, förutom vid medicinskt syfte, är tillåtna i hallen eller andra områden i träningslokalen, utan endast gymnaster och ledare.


Läget just nu 20210113
Träningsläget just nu

Mjölby Kommun har efter regeringens rekommendation valt att stänga alla idrottshallar fram till och med den 24 januari. Det innebär att innan det kommer vi inte bedriva någon ordinarie verksamhet. Några av våra tävlingstrupper kommer dock att träna via zoom. Vi vet inte när vi kommer att kunna starta vår verksamhet igen, men vi kommer löpande att uppdatera er via mejl och hemsidan. Vi kommer självklart att fortsätta följa det Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss. Vi är noggranna med att ta vårat ansvar för att minska smittan. 


Den här infon ligger på Svenska gymnastikförbundets hemsida just nu med mer utförlig beskrivning av träningsläget för hela Sverige:

Vardaglig träning

UPPDATERAD INFO 12 JANUARI

Observera att regeringen just nu rekommenderar alla kommuner att alla offentliga lokaler, vilket inkluderar idrottshallar, hålls stängda fram till och med den 24 januari. Läs mer om det här.

Både regeringen och Folkhälsomyndigheten har genomgående framfört att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och att idrott och träning ska fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, framförallt för barn och unga. 

Från och med den 14 december gäller nationella allmänna råd i hela Sverige, dessa ersätter då samtliga lokala allmänna råd som gällde fram till och med den 13 december. Folkhälsomyndigheten kan dock besluta om kraftigare lokala allmänna råd efter samråd med regionen.

Regeringen har beslutet om att det max får vara 8 personer vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och att det ska vara vägledande för alla verksamheter i Sverige.

I de allmänna råden finns det flera undantag för de som är födda 2005 eller senare och av den anledningen presenteras Gymnastikförbundets rekommendationer nedan separat för de som är födda 2005 eller senare och för de som är födda 2004 eller tidigare.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har även beslutat om förordningar och föreskrifter som är kopplade till den nya pandemilagen som började gälla den 10 januari. Dessa förordningar och föreskrifter gäller främs de föreningar som har egna anläggningar. Läs mer om dem här.

 

Rekommendationer för de som är födda 2005 eller senare

Barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan nu träna men med följande restriktioner.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel.

I de flesta verksamheter inom Svensk Gymnastik är det svårt att genomföra träning utomhus, därför får vi bedriva träning inomhus. Men tänk på att försöka lägga de delar som går utomhus.

Vid inomhusträning är det viktigt att vi försöker begränsa antalet deltagare så mycket det går. För denna åldersgrupp avser det främst antalet ledare om de är födda 2004 eller tidigare. Föräldrar som lämnar av sina barn ska inte följa med in i hallen, utan ska lämna barnen utanför anläggningen. Om det finns en begränsning i antal personer som får vistas i hallen enligt pandemilagen så ska den följas.

Det är fortsatt viktigt att vi hela tiden kan hålla avstånd till varandra och att trängsel undviks. Markera därför gärna upp olika avstånd i golven eller liknande. Tänk också på att det även gäller vid ankomst och avfärd till och från träningen. Från och med den 14 december är dock all passning tillåten för de som är födda 2005 eller senare, men försök att begränsa dessa moment till ett minimum.

Som förening är det viktigt att tänka på att tillhandahålla möjlighet att tvätta händerna ofta eller att använda handdesinfektion. Tänk också på att desinficera redskapen så ofta som möjligt, minst mellan varje träningsgrupp och gärna oftare.  Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
(Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 

I de allmänna råden som gäller från den 14 december finns det en öppning för att arrangera ”enstaka tävlingar eller matcher” för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Vi inväntar nu ett förtydligande om vad som avses ”enstaka” från Folkhälsomyndigheten. Fram till dess att vi får ett förtydligande vad som avses med detta råd så är Gymnastikförbundets rekommendation att man inte arrangerar någon tävling där man träffa andra barn och ungdomar eller äldre som man normalt inte träffar i den vardagliga träningen. Fram till dess kan man alltså endast arrangera digitala tävlingar där endast en träningsgrupp är i hallen samtidigt. När vi får ett förtydligande av detta kommer vi gå ut med nya rekommendationer samt nya säkerhetsprotokoll för arrangemang av tävlingar.

 

Rekommendationer för de som är födda 2004 eller tidigare

I den nya allmänna råden som börjar gälla den 14 december öppnas det upp för ungdomar och vuxna födda 2004 eller tidigare att träna med följande förutsättningar.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande)
 • Alla ska hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från träningen individuellt

I de flesta verksamheter inom Svensk Gymnastik är det svårt att genomföra träning utomhus, därför får vi bedriva träning inomhus. Men tänk på att försöka lägga de delar som går utomhus.

Alla träningar för de som är födda 2004 eller tidigare ska ske i mindre grupper. I dialog med Folkhälsomyndigheten och regeringen görs tolkningen att ”mindre grupper” inte ska vara fler än 8 personer. Gymnastikförbundet rekommenderar därför att man inte ska vara fler än 8 personer i samma träningsgrupp, inkluderat både ledare och aktiva. 

Om lokalen tillåter att man kan vara flera träningsgrupper med 8 personer i varje grupp ska alla grupperna vara tydligt åtskilda före, under och efter träningen. Tänk på att det finns ett starkt råd om att man ska begränsa antalet nya kontakter. Om lokalen är väldigt liten kan det bli så att man till och med ska vara färre än 8 personer i träningsgruppen. Om en normal träningsgrupp är 9 eller kanske 10 personer kan det vara ok att låta hela träningsgruppen fortsätta träna tillsammans under förutsättning att lokalen medger att man fortsatt kan hålla avstånd till varandra. Om en träningsgrupp består av fler personer än så ska man dela upp gruppen och träna åtskilt eller vid olika tillfällen.

Om man kan ha flera träningsgrupper i samma lokal ska man följa beräkningen av maxantal enligt pandemilagen som säger att begränsningen av antalet besökare i verksamhetslokalen ska beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var.

De som är födda 2004 eller tidigare ska inte ingå i en träningsgrupp med fler än 8 personer (inkluderat tränare) även om de övriga i gruppen är födda 2005 eller senare. Tänk också på att det finns en rekommendation om att begränsa antalet nya kontakter, var därför försiktiga med att blanda äldre och yngre aktiva. Det är också många restriktioner som skiljer sig åt mellan åldersgrupperna, vilket kan göra det svårt att blanda åldersgrupperna.

Alla aktiva och tränare ska hela tiden kunna hålla avstånd till varandra (ca 1,5 meter), det gäller före, under och efter träningen. Det innebär att man ska undvika alla träningsmoment där passning behövs. Markera också gärna upp olika avstånd i golven eller liknande. Tänk även på att man ska kunna hålla avstånd vid ankomst och avfärd till och från träningen.

En av förutsättningarna för att de som är födda 2004 eller tidigare ska få träna är att man inte delar utrustning med varandra. Med utrustning menas lös utrustning så som hantlar, käglor, band, personlig utrustning, magnesium, etc. Sådan utrustning som anses som fast utrustning är ok att dela men tänk då på att desinficera utrustning så ofta som möjligt. Exempel på vad som räknas som fast utrustning kan vara mattor, bom, ringar, räck, trampetter, etc.

Som förening är det viktigt att tänka på att tillhandahålla möjlighet att tvätta händerna ofta eller att använda handdesinfektion. Tänk också på att desinficera redskapen så ofta som möjligt, minst mellan varje träningsgrupp och gärna oftare. Alla föreningarna ska se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.
(Här kan du ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch.) 

 

Lägerverksamhet

Folkhälsomyndigheten avråder fortsatt från alla typer av lägerverksamhet, oavsett om det kräver resor eller ej. Det är viktigt att man inte ska umgås med andra än de man umgås med i vardagen.

 

Riskgrupper och äldre

Den 22 oktober tog Folkhälsomyndigheten bort de särskilda rekommendationerna som riktar sig mot äldre personer. Detta innebär att det kan vara möjligt att genomföra träning även för äldre och andra riskgrupper om förutsättningarna ovan följs. Föreningarna behöver dock tänka på att det är särskilt viktigt att skydda dessa personer från smitta, då de fortfarande löper en större risk att bli allvarligt sjuka. Träningen behöver därför särskilt anpassas så att alla personer kan hålla ett ordentligt avstånd till andra före, under och efter träningarna.

 

Allmänna råd från FolkhälsomyndighetenAllmänna råd för alla verksamheter i Sverige:

Alla verksamheter i Sverige, såsom myndigheter, företag, kommuner, kommunala verksamheter, regioner, föreningar och religiösa samfund ska utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av Covid-19.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att verksamheten

 • Sätter upp information till medlemmar, personal, och andra besökare
 • Markerar avstånd på golvet
 • Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
 • Håller digitala alternativ
 • Erbjuder möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuder handdesinfektion
 • minimerar antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, och 
Allmänna råd för föreningar:

För att undvika spridning av Covid-19 bör föreningar:

 • Om det är möjligt - skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt
 • Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt
Allmänna råd för idrottsföreningar:

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.
Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och
 • hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren
Resa på ett sätt som minimerar risken för smitta

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du

 • undviker att träffa nya kontakter under resan och på resmålet, och
 • kan säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.
Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

 • hålla avstånd till varandra,
 • inte dela utrustning med varandra,
 • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 • undvika gemensamma omklädningsrum,
 • resa till och från aktiviteten individuellt, och
 • utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och senare.

Pandemilagen

Folkhälsomyndigheten har en niopunktslista med åtgärder som ska följas:

 1. beräkna det maximala antalet som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (se nedan för hur det ska beräknas)
 2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
 3. tydligt anslå maxantalet
 4. säkerställa att maxantalet inte överskrids
 5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Begränsningen av antalet besökare i verksamhetslokalen ska beräknas så att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter var. Beräkningen ska göras på helheten (total tillgänglig golvyta) och för varje avgränsat utrymme. Det innebär till exempel att en beräkning görs för den stora idrottshallen och separata beräkningar görs för eventuella danssalar, spegelhallar eller avgränsade styrketräningsutrymmen. Begränsningen ska också tydligt anslås i lokalen t.ex. vid entrén och vid respektive rum.

Utöver ovan ska verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus utformas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra hela tiden. Man ska även se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

 
Sponsorer
Samarbetspartners
Sociala kanaler